Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks
actueel
vereniging
opleidingen/cursussen
toertochten
toeragenda
kan ik meevaren
opgave toertocht
de toercommissie
tochtplanning
techniek
werkzaam in de Biesbosch
De Biesbosch
contact
aanvragen lidcode
ledenpagina's


zoek met googlefacebook icoon twitter icoon
Hoe weet ik of een tocht geschikt is voor mij

Om het je makkelijker te maken hebben we de tochten in categoriën ingedeeld, namenlijk: tochten voor iedereen; grootwatertochten; prestatietochten; en divers.

Om je voor te bereiden op een tocht kun je hieronder lezen hoe je ervoor kunt zorgen dat je mee kunt doen. Dit zijn algemene regels. Het kan voor komen dat voor een tocht aanvullende eisen worden gesteld. Zie daarvoor de omschrijving bij de betreffende tocht.

Tocht voor iedereen
vereiste kennis deelnemers: van de deelnemers wordt verwacht dat ze de introductiecursus hebben gevolgd of eenzelfde niveau beheersen. Deelnemers zijn bekend met de eisen m.b. t. kleding in het betreffende jaargetijde en handelen daar ook naar.

Grootwatertocht
Iedere deelnemer is in staat om de tocht “puntje rond” veilig binnen vier uur te volbrengen. Iedere deelnemer bezit minimaal de basiskennis zoals behandeld in de vervolgcursus, m.n. kennis m.b. t. golven van voren, achteren en opzij. Iedere deelnemer weet te handelen als hij/zij zelf te water raakt of een ander te water raakt. Dit minimaal zoals behandeld op de vervolgcursus.
Deelnemers zijn bekend met de eisen die aan kleding en boten bij grootwatertochten worden gesteld.

Prestatietocht
Van iedere deelnemer wordt verwacht dat ze de introductiecursus hebben gevolgd of eenzelfde niveau beheersen. Kennis van de omgang met de golven zoals geleerd in de vervolgcursus is een pré.
Tevens wordt van de deelnemers verwacht dat ze aan de afstandseisen en snelheid voldoen.

Divers
In divers vallen alle tochtactiviteiten die niet onder één van de andere noemers valt. Dit betekent dat er geen algemene omschrijving mogelijk is. Je kunt bij dit soort tochten daarom het beste in de omschrijving van de betreffende tocht kijken.