Binnen de vereniging hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Een vertrouwenspersoon kun je inschakelen als je ergens mee zit, als er iets is gebeurd, of als je een conflict met een lid of bestuurslid van de vereniging hebt. De vertrouwenspersoon behandelt alle informatie vetrouwelijk, met een geheimhoudingsplicht, en doet niks zonder overleg van de persoon die hem of haar heeft ingeschakeld.
We hopen natuurlijk dat dit allemaal niet nodig is, maar het is fijn dat er twee leden zijn die zich beschikbaar hebben gesteld voor deze functie: José van Holsteyn en Antoinette Beljaars. Na het volgen van een cursus door de gemeente Dordrecht kunnen ze binnenkort hun functie gaan vervullen.

Vergelijkbare berichten