Na de introductiecursus kajak varen volgen veel mensen de vervolgcursus. Alle leden die de introductiecursus hebben gevolgd of al wat ervaring hebben zijn van harte welkom. Ook als je je verder wil bekwamen is deze cursus handig. De vervolgcursus is alleen voor leden en wordt gehouden 4 zaterdagen (zie de opleidingsagenda)

Programma:
Dag 1
Natte oefeningen bestaande uit, spatzeil open maken, uitstappen en daarna hetzelfde door om te slaan. Alvorens het spat zeil open te maken zoeken wij eerst waar de lus zit om die open te maken met de ogen dicht, zoals je meestal onder water hebt. Hierna stap je weer in met behulp van de X- redding, in rustig water. Het begrip redding leren door oefening. Het zelfstandig in de boot klimmen zonder hulp, zwemmen met je boot naar de wal en het leeg maken van een boot vol water volgens de methode zoals bij WSV-cursussen wordt aan geleerd.

Veilig omslaan met de instructeur erbij
Veilig omslaan met de instructeur erbij

Dag 2:
Basis oefeningen om clinic 3 te kunnen volbrengen, met gedeeltelijk herhaling van het geleerde uit de introductiecursus. Zorgvuldig in- en uitstappen bij zowel een hoge als lage wal, zorgvuldig opkanten + doel van opkanten, opkanten met boogslagen, achterstevenroer en de boot laten kwispelen met het roerblad aan één zijde, lage steun stilliggend, lage steun varend om bocht te maken c.q. achter je te kijken.

Dag 3:
Dag van de golven. Hoe kun je het geleerde uit clinic 2 toepassen bij golven van voren, van achteren en van opzij. Deelnemers leren om golven van achteren onder hun boot door te laten rollen. Deelnemers leren het achter stevenroer te gebruiken om veilig op golven van achteren te surfen. Deelnemers leren om in de golven van opzij te kanten en eventueel de lage steun daarbij toe te passen. Deelnemers leren veilig in een groep te varen. Deelnemers leren de functie van een voor- en achtervaarder.
Deelnemers leren ook de verantwoordelijkheid te nemen die alle vaarders hebben t.o.v. de medevaarders. Deelnemers leren om initiatief te nemen als deelnemer als een deelnemer onverwacht omslaat tijdens de oefeningen.

Het leegmaken van de boot op het water
De kajak leegmaken op het water

Dag 4:
Dag van de resttechnieken. Hier wordt veel aandacht besteed aan de
voorwaardse- en achterwaardeseslag, insteken, versnellen, uithalen en terug naar insteken, hierbij wordt veel aandacht besteed aan de rompbeweging. Nogmaals opkanten in combinatie met de boogslag t.o.v. de boot en de houding van je romp en de rest van het lichaam. Het gebruikmaken van opkanten in combinatie van een achter stevenroer. De Dufek en het gebruik daarvan om snel van koers te veranderen b.v. in de kreken. Oefenen van snel remmen van de boot. De voorwaardse slag met rompbeweging, hierbij houd je het langer vol daar de romp sterker is dan de boven armen. Tevens dient de peddel hoog gevoerd te worden om het geheel effectief (zonder kromming in de armen) te laten verlopen.