Community

What’s app heeft de mogelijkheid een Community op te richten. Binnen Dajaks maken we gebruik van zo’n community.

Doel van een community

De community heeft als doel officiele clubberichten uit te sturen en ervoor te zorgen dat dat maar eenmalig hoeft te gebeuren en daarmee de volledige community bereikt. Via de community is dat een eenzijdig kanaal. Clubleden kunnen er dus niet direct op reageren tenzij er een poll wordt verstuurd.

Hoe werkt het?

Onder de community kunnen meerdere appgroepen hangen. Als je ineen van de appgroepen zit die onder de community hangt krijg je automatisch de community berichten. Je kan ook alleen lid zijn van de community zonder deelname aan een van de appgroepen en dan ontvang je de community berichten ook. Via een community kunnen eventueel ook berichten worden verwijderd.

De appgroepen zelf blijven gewoon autonoom. Dus de beheerder dient nog wel zelf clubgenoten toe te voegen aan zijn/haar app groep. 

Alle commissarissen en het bestuur krijgen het beheerdersrecht van de community.  Afspraken over wat er in de community gedeeld gaat worden en hoe we met de community omgaan.

Afspraken over versturen berichten community

Alleen berichten versturen in de community, dus NIET reageren op berichten die gestuurd worden tenzij het een aanvulling of een verbetering is van het bericht. Vragen over het bericht direct aan degene sturen die het bericht heeft gestuurd of in een van de app groepen.

Welke berichten kunnen WEL worden verstuurd via de community?

  • Berichten die de gehele of een groot gedeelte van de club aangaan.
  • Berichten, indien van toepassing, graag voorzien met een link naar de website waar de informatie ook staat. 
  • Algemene Informatieve berichten over bijeenkomsten/toertochten.
  • Communiceer positief en met empathie.
  • Communiceer zakelijk en informatief
  • Verwijderen van berichten in appgroepen gebeurt alleen in overleg met het bestuur en communicatie commissaris (Via de AB app groep)
  • Polls in overleg met bestuur en communicatie commissaris (via de AB app groep)

Welke berichten kunnen er NIET worden verstuurd via de community?

  • Geen vragen of discussies van andere beheerders op een verstuurd community bericht. Stel eerst de vraag rechtstreeks en bekijk dan of een aanvulling of correctie nodig is.
  • Geen privé zaken of zaken die niet de kayak club aangaan via de community. Wat meer privé aangelegenheden (vakantie verhalen en updates) kunnen via de appgroepen verlopen.
  • Indien duidelijk is wie met een bepaalde activiteit meegaat communiceer dan de informatie via een aparte app groep of via de website kalender.