Met dit formulier kun je je inschrijven als lid van DKKV Dajaks.

Let op: dit formulier wordt per e-mail aan je toegezonden na het invullen, zodat je het kunt uitprinten en ondertekenen. Je kunt het ondertekende formulier op papier inleveren bij een bestuurslid, of ingescand opsturen naar de secretaris.
(we hebben een handtekening nodig voor de machtiging voor de inning van de contributie)

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
je kunt tegelijk met je partner lid worden; een partnerlidmaatschap is goedkoper
Kinderen tot 16 jaar zijn gratis lid; tussen 16 en 18 is er een junior-tarief
Toestemming
In het kader van de AVG moeten we voor een aantal zaken expliciet toestemming vragen
Het bankrekeningnummer waarvandaan Dajaks de contributie kan incasseren.