Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks
actueel
vereniging
opleidingen/cursussen
toertochten
tochtplanning
techniek
werkzaam in de Biesbosch
De Biesbosch
Ontstaan
foto's John v.d. Heuvel
foto's licht en lucht
natuurfoto's
foto's Biesboschflora
foto's Biesboschfauna
foto's Biesboschfauna 2
foto's lucht en water
Zeearend (+br.kiekendief)
Nationaal Park De Biesbosch
Biesbosch.nu
stichting "Het Wantij"
doorgravingen
toekomst Noordwaard
Jongeneele Ruigt
de Zuiderklip
Tongplaat & Zuidplaatje
grondwaterverontreiniging
contact
aanvragen lidcode
ledenpagina's


zoek met googlefacebook icoon twitter icoon
Natuurontwikkeling Sliedrechtse Biesbosch

In 1995 is Rijkswaterstaat samen met het ministerie van LNV gestart met het project 'Natuurontwikkeling Sliedrechtse Biesbosch'. Doel was om van een voormalig landbouwgebied van 330 hectare een zoetwatergetijdegebied te maken.


Klik op het kaartje voor een grotere afbeelding

In de inmiddels afgeronde eerste fase zijn in de voormalige landbouwpolders kreken gegraven. Hierdoor is een waterrijk natuurgebied ontstaan.
Eind 2007 is de eerst doorgraving in de polder Kort- en Lang Ambacht gemaakt. Hier is nu een open verbinding met de Beneden Merwede gerealiseerd. Ook de opening tussen deze polder en het Gat van den Hengst is gemaakt, waarmee de directe verbinding van de Sliedrechtse Biesbosch en de beneden Merwede een feit is.
In 2008 zijn de resterende verbindingen gemaakt tussen de nieuwe kreken in de polders, de beneden Merwede en de omringende kreken in de sliedrechtse Biesbosch.

Uiteindelijk zijn zo een aantal unieke waterrijke gebieden voor vogels ontstaan in de voormalige polder Kort en lang Ambacht en Aart Eloyenbosch / Jonge Janswaard. Hier kan de natuur in alle rust zijn gang gaan. Deze natte gebieden zijn niet toegankelijk voor recreatie in welke vorm dan ook. Langs de rand van Kort en lang Ambacht zijn twee plekken gerealiseerd waar recreatievaart kan aanleggen om het gebied vanaf de omringende kade te bezichtigen.