Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks
actueel
vereniging
opleidingen/cursussen
toertochten
tochtplanning
techniek
werkzaam in de Biesbosch
De Biesbosch
Ontstaan
foto's John v.d. Heuvel
foto's licht en lucht
natuurfoto's
foto's Biesboschflora
foto's Biesboschfauna
foto's Biesboschfauna 2
foto's lucht en water
Zeearend (+br.kiekendief)
Nationaal Park De Biesbosch
Biesbosch.nu
stichting "Het Wantij"
doorgravingen
toekomst Noordwaard
Jongeneele Ruigt
de Zuiderklip
Tongplaat & Zuidplaatje
grondwaterverontreiniging
contact
aanvragen lidcode
ledenpagina's


zoek met googlefacebook icoon twitter icoon
Jongeneele Ruigt

Groot gedeelte is ondertussen opgeleverd. We kunnen hier varen.


klik op het plaatje voor een grote weergave

Wat vooraf ging
In opdracht van Deltanatuur en Staatsbosbeheer wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan een nadere verkenning. De verkenning moet inzichtelijk maken op welke manier getijden natuur in de Jongeneele Ruigt kan worden gemaakt. Onderwerpen van de verkenning zijn onder andere, welke natuur verwacht kan worden gezien de hoogteligging van het maaiveld en de bodemgesteldheid, de verschillende aansluitingsmogelijkheden, hydrologische effecten van de aansluitingen en de mogelijke recreatieve ontsluiting. De informatie uit de verkenning zal gebruikt worden om een inrichtingsvoorstel te maken. Rijkswaterstaat heeft toegezegd rekening te houden met wensen uit de streek. Het doel is om de polder beter te laten aansluiten op de omliggende biesboschnatuur. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een aantal instroomopeningen te maken zodat het water vanuit de Sliedrechtse Biesbosch het gebied kan instromen. In dit deel van de Biesbosch is het getijverschil het grootst, z’n 70 cm en biedt een uitstekende mogelijkheid om de getijdennatuur te realiseren die deltanatuur nastreeft.
In de ambitie die er nu ligt wordt naast het realiseren van nieuwe natuur ook gestreefd om Jongeneele Ruigt en een aantal aanliggende kreken geschikt te maken voor kanovaarders. Na uitvoering van het plan zal de Zoetemelkskil dus geen openverbinding meer hebben met de Nieuwe Merwede, maar zal een vervolg worden van het Katse Gat. Het doodlopende deel van de Zoetemelkskil zal worden verbonden met de Kikvorschkil.

De actuele situatie
Ondertussen zijn de werkzaamheden voor de realisatie van het krekengeied gestart. De verwachting is dat we als kanovaarders vanaf april 2011 in de kreken kunnen varen, We hebben dan een aantal kilometers extra vaarwater tot onze beschikking.
Tevens is vanaf april 2011 de dam bij het Katse Gat verplaatst zodat het water vanuit het Katse Gat rechtstreeks de Zoetemelkse Kil in kan stromen. Voor kanovaarders zal de nieuwe geraliseerde dam zal dan weer een nieuw overdraagpunt bevatten richting de Nieuwe Merwede.