Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks
actueel
vereniging
opleidingen/cursussen
toertochten
tochtplanning
techniek
werkzaam in de Biesbosch
De Biesbosch
Ontstaan
foto's John v.d. Heuvel
foto's licht en lucht
natuurfoto's
foto's Biesboschflora
foto's Biesboschfauna
foto's Biesboschfauna 2
foto's lucht en water
Zeearend (+br.kiekendief)
Nationaal Park De Biesbosch
Biesbosch.nu
stichting "Het Wantij"
doorgravingen
toekomst Noordwaard
Jongeneele Ruigt
de Zuiderklip
Tongplaat & Zuidplaatje
grondwaterverontreiniging
contact
aanvragen lidcode
ledenpagina's


zoek met googlefacebook icoon twitter icoon
Ontwikkeling Noordwaard

Eén van de ontwikkelgebieden die voor ons kanoërs en kajakkers interessant kan zijn is de Noordwaard. Dit is het poldergebied aan de overkant van de Nieuwe Merwede recht tegenover de clubgebouwen van Dajaks tot aan het Steurgat bij Werkendam.klik op het kaartje voor afbeelding op posterformaat

Mensen die wel eens met de pont richting Werkendam gaan hebben gezien dat er bij de Spieringpolder al een aantal grote bruggen zijn gebouwd. Deze vormen de open verbinding met de voormalige polder Hardenbroek, die is ontwikkeld tot een waterrijk geulenstelsel. Door middel van twee gaten in de groene dijk is een open verbinding van de Nieuwe Merwede met het krekenstelsel in de Noordwaard een feit. Met dit natuurgebied is de open verbinding met het natuurgebied Maltha gerealiseerd. Het hier beschreven niet toegankelijke natuurgebied is bekend onder de naam "de kleine Noordwaard". Vanaf het Biesboschmuseum is dit gebied te voet te verkennen met fraaie vergezichten op lepelaars, zilverreigers en ander waterwild.

Het ligt in de bedoeling dat de rest van het Noordwaard-gebied vanaf 2010 ontpolderd gaat worden, om in 2016 afgerond te zijn. Ter hoogte van het Biesboschmuseum zal een open verbinding worden gerealiseerd tussen Het gat van Lijnoorden (nu nog niet toegankelijk voor recreatievaart) en het gat van den Hardenbroek. Vanaf dan zal ook de verbinding tussen het gat van Lijnoorden en Boomgat worden hersteld. Voor ons kanoërs zal dit betekenen dat we vanaf de toegang bij het Biesboschmuseum via de kreken in de te ontwikkelen grote Noordwaard door kunnen varen tot het Steurgat bij Werkendam en aan de zuidoostkant richting de Ruigt.
Onderstaande kaart geeft informatie over wie waar mag gaan varen. Een definitief voorstel zal in het najaar van 2010 door Rijkswaterstaat worden gedaan. Dit is een voorstel inclusief doorvaarthoogtes. De dan beschikbare tekeningen vormen ondermeer de basis voor de bouw van de bruggen.
Ondertussen (2013) is bekend dat de verbinding tussen het Gat van Lijnoorden en Boomgat niet toegankelijk zal worden voor vaartuigen. Hierdoor vervalt voor kanoërs de mogelijkheid om vanaf de toegang bij het Biesboschmuseum via de kreken van de grote Noordwaard door te kunnen varen tot het Steurgat bij Werkendam.


klik op het kaartje voor een grote afbeelding (wie kan waar varen)

Naast het Noordwaard-gebied ligt vlak bij de Spieringsluis de ongeveer 1,5 km lange en 500 meter brede Jantjesplaat klaar voor ontwikkeling tot een krekengebied voor met name kanovaarders. Hier komt een afwisselend gebied van grasland en bos, doorsneden met een krekenstelsel en een aantal wandelpaden met bruggen. Dit gebied zal qua gebruik vergelijkbaar worden met het krekengebied in de buurt van het Biesboschcentrum in de Merwelanden.
Volgens het inrichtingsplan van 2009 komen hier ook open verbindingen richting de Nieuwe Merwede. Voor ons kanoërs zijn deze verbindingen belangrijk voor de toegankelijkheid buiten de bedieningstijden van de sluis. Dit project moet in 2013 afgerond zijn.
Of de open verbindingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden is tot nu toe onduidelijk. Dit betekent dat de kans groot is dat kanoërs buiten de bedieningstijden van de sluis dienen over te dragen.detailkaarten en het complete rijksinpassingsplan is te vinden op:
site Rijkswaterstaat

Je kunt uitgebreide rapporten over de te ontwikkelen gebieden downloaden in pdf:
ontwerpvisie (mei 2007), pag 1-40
ontwerpvisie (mei 2007), pag 41-80
Nota van antwoord MER (okt 2006)
proces planstudie (sept 2006)
ontwerpvisie (augustus 2006)
startnotitie MER (28 april 2006)
Hoofdrapport: Doorstroommogelijkheden (8 sept 2005)