Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks
actueel
vereniging
opleidingen/cursussen
toertochten
tochtplanning
vaarregels en afspraken
onderkoeling
kleding en watertemperatuur
actuele watertemperatuur
getijdetabel Dordrecht
getijdetabel Moerdijk
getijdetabel Nederland
bediening Helsluis
bediening Ottersluis
bediening Spieringsluis
bediening Biesboschsluis
sluizen Nederland
neerslagradar
weer in Dordrecht
golven Hoek van Holland
waterstand rijn Duitsland
infocentrum binnenwateren
waterstand stroomopwaarts
waterbase
regels kanovervoer
techniek
werkzaam in de Biesbosch
De Biesbosch
contact
aanvragen lidcode
ledenpagina's


zoek met googlefacebook icoon twitter icoon
Binnenvaart politie reglement
Hieronder vind je niet het hele reglement. Een aantal regels zijn voor de veiligheid op het water voor kanoërs van belang.

Het B.P.R geldt voor alle wateren in Nederland met uitzondering van enkele grote rivieren en zee havens. Voor de Waal, Lek, Nederrijn. Pannerdens kanaal en Bovenrijn geldt het RPR.
Rondom Dordrecht geldt het B.P.R, ook op de grote rivieren die het Eiland van Dordt omsluiten.

Met de vaarweg wordt bedoeld: elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water dus ook een meer of een plas

Het vaarwater is een gedeelte van een vaarweg welke door de scheepvaart kan worden gebruikt. Wanneer een vaarweg door een betonde vaargeul loopt is dit het vaar water.

Rechts en links worden op het water stuurboord en bakboord genoemd.
Stuurboord heeft als verlichting een groen lampje en voor bakboord een rood lampje.
Verdere verlichting van een schip zijn een hek licht en een top licht.

Verlichting op een kano is na zonsondergang verplicht, als zijnde een wit gewoon rondom schijnend licht

Algemene geluids signalen
zeer korte stoten . . . . . . . 1/4 seconden
korte stoten - - - - - - 1 seconden
lange stoten __ __ __ __ 4 seconden

Attentie sein ___
Ik ga naar stuurboord -
Ik ga naar bakboord - -
Ik ga achteruit - - -
Ik kan niet manouvreren - - - -
Ik ga oversteken __ __ __
De brug of sluis moet open __ _ __
Er dreigt gevaar voor een aanvaring - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nood sein ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Voorrang van andere schepen
Beroeps scheepsvaart en plezierjachten langer dan 20 meter hebben altijd voorrang. Passagiersschepen geschikt voor meer dan 12 passagiers gelden als een groot schip.
Zeilboten hebben bijna altijd voorrang, alleen als een kano uiterst rechts vaart mag hij niet gehinderd worden door een laverende zeilboot.
Een zeilplank is ook een zeilboot.
Plezierjachten korter dan 20 meter behoren een kano voorrang te verlenen. Vaak gebeurt dat niet dus blijf altijd alert bij pleziervaartuigen, en neem nooit risico's.

Waar je ook op moet letten
Aanlanden: bij aanlanden op stromend water, tegen de stroom in aan wal gaan.

Hogerwal: wil zeggen dat de zijde is waar de wind vandaan komt en waar het water lager staat.

Lagerwal: De lagerwal is de zijde waar de wind het water opstuwt, bij harde wind is het dus van belang dat men aan hoger wal zijde blijft. Raakt men wel aan lager wal dan bestaat de kans dat je in problemen komt en niet meer in staat bent daar vandaan weg te varen.

Laat nooit en te nimmer je peddel los zonder peddel ben je stuurloos.

Zorg dat je altijd droge kleding mee hebt bij langere tochten.

Eten en drinken is ook van belang bij langere tochten verbruik je veel energie en verlies je veel vocht, dit kan er toe leiden dat men in de zomer oververhit raakt.

Varen in de winter is goed mogelijk, vergeet niet daarbij dat onderkoeling bij omslaan gevaarlijk is. Bij een lage water temperatuur gaat dit razend snel. Gebruik in de winter altijd een zwemvest en neopreen kleding. Bij grote rivieren als de Merwede altijd een zwemvest dragen en bij lage watertemperaturen ook neopreen kleding. lees meer over onderkoeling bij het betreffende onderwerp

Vaar liever niet bij mistig weer. Je wordt makkelijk over het hoofd gezien.

Passeer grote schepen altijd aan de achterzijde, en blijf uit de buurt i.v.m zuiging van het schip.

Laat de natuur met rust, het verzamelen van diverse beschermde waterplanten en oever planten is strafbaar, er wordt regelmatig gecontroleerd.

Bruggen en sluizen
Bij het naderen van een sluis of brug ziet men altijd lichten, aan deze lichten kun je zien of je mag doorvaren of dat je moet wachten.
In het midden van de brug brand er een oranje licht. Wanneer alleen dit oranje licht brand mag men doorvaren.
Bij dubbel rood licht is de brug of sluis buiten gebruik.
Bij dubbel geel licht doorvaart toegestaan
Enkel rood licht, brug of sluis word bedient doorvaart verboden.
Rood en groen licht, doorvaart verboden word aanstonds vrij gegeven.
Dubbel groen licht, permanent openstaande brug of sluis.
Groen licht doorvaart toegestaan.
Het geluidsignaal dat is afgesproken om de sluis of brug te laten openen is lang-kort-lang.

Integrale tekst reglement